Kong Wei
Convener, Lujiazui Financial City Green Finance Committee