John Pabon
Founder & Chief Advisor, Fulcrum Strategic Advisors